ShipToGaza Norway

Bli medlem!

Alle organisasjoner og enkeltpersoner som støtter Ship to Gaza Norway's plattform kan bli medlem.

For privatpersoner er medlemskontingenten kr 200, for foreninger og organisasjoner kr 1 000 pr år. 

Sett inn beløpet på bankkonto 1503 29 86401. I meldingsfeltet oppgir du navn, telefon og e-postadresse.

Du kan også melde deg inn eller fornye ditt medlemsskap omgående ved betaling over nettet her

For mere informasjon se vedtektene.

Informasjonsark - last ned og spre i nettverket ditt!

Donasjoner

Donasjonskonto:

1503.18.33598 

Kjøp sjømil!

Kjøp "Eventyret med Estelle"

Bli medlem!

Kunstlotteri

Annonser