ShipToGaza Norway

Støtteerklæringer

MARKERINGER MOT ANGREPENE

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

HER KAN DU VÆRE MED OG DEMONSTRERE MOT ISRAELS ANGREP PÅ GAZAS FOLK:

(Hønefoss lørdag 2. august, Oslo mandag 4. august...)

Les mer …

Se barna i aksjon

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Video av Gazas barn og voksne under lørdagens mini-Ark aksjon

 

Jon Michelet

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
images-1Jeg støtter båtaksjonen. Befolkningen i Gaza kan ikke fortsette å leve som i et fengsel. Det som kan gjøres på ikke-voldelig vis for å rette søkelyset mot Gaza-folket bør gjøres.

Gunvor Mejdell

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

gunvormShip to Gaza-prosjektet fortjener all vår støtte : konkret og moralsk hjelp til mennesker som er utsatt for gjentatte og omfattende ødeleggelser av liv og hjem og framtidshåp.

Gunvor Mejdell, professor i arabisk, Universitetet i Oslo

Tove Nilsen

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

_tove_nilsen_jpg_560463aFor en seier det vil være hvis et skip endelig klarer å bryte Israels brutale blokade av Gaza! Aktivistene har all min støtte.

Tove Nilsen

Thomas Hylland Eriksen

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

THE10Dette er et strålende initiativ som står hundre prosent i humanismens og medmenneskelighetens tegn. Lidelsene i Gaza må ses uavhengig av stormaktspolitikken rundt; menneskene som lever på den smale stripen må ikke forbli gisler for politiske prosjekter som ikke er deres egne.

Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi, Universitetet i Oslo

Støtteerklæring Johan Galtung

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Johan Galtung

GaltungimagesJeg hylder de som bryter Israels umenneskelige blokade av Gaza.  Israel hadde en gang et humant budskap, beskyttelse av sine egne, men det gjør man ikke på bekostning av andre.  Det ville være i Israels egen interesse a slippe båtene igjennom med betryggende kontroll av at de ikke bringer våpen til den lidende befolkning i Gaza.  Konvoien er en invitasjon til Israel til å opptre humant, en invitasjon Israel ikke bør avsla.  Enhver gjentakelse av bording, fengsling, til og med vold slik Israel har gjort tidligere vil bare bidra ytterligere til delegitimeringen av Israel.  Israel har ikke lenger noe moralsk kapital å øse av men bør bygge den opp ved å være humant imøtekommende og ikke komme enda mer i moralsk gjeld gjennom umenneskelighet.  Og Gaza bor skifte fra raketter til ikkevold, fra militare budskap til kultur.  Deres moralske kapital er idag enorm, men kan alltid bli enda større.  Pa sikt er det dette det dreier seg om.  Israel:  Benytt sjansen.

Johan Galtung,  Founder TRANSCEND: A Peace Network
professor of peace studies

Støtteerklæring Egil "Drillo" Olsen

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Egil "Drillo" Olsen

DrilloEgil "Drillo" Olsen støtter Ship to Gaza Norway.

Støtteerklæring Ellen Horn

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Ellen Horn

eh01_bigIngen kan være uberørt av å se de lidelser og uverdige forhold sivilbefolkningen på Gaza lever under.
Det er hjerteskjærende å tenke på alle barna som vokser opp i denne umenneskeligheten. Derfor støtter jeg varmt initiativet til å sende et norsk skip med mat og nødhjelp til Gaza

Støtteerklæring Gunnar Garbo

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Gunnar Garbo

GunnarGunnar Garbo støtter Ship to Gaza Norway.

Støtteerklæring fra Kåre Willoch

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Kåre Willoch

Kåre WillochVoksende press fra verdensopinionen har ført til  at Israel har måttet lempe litt på sin umeneskelige blokade av Gaza, men ikke mer enn at et skremmende antall medmennesker der fremdeles lider dyp nød på grunn av Israels brutale politikk. Blokaden går langt utover alt som kan begrunnes i hensyn til Israels egen sikkerhet. Derfor er forsøk på å føre frem forsyninger til de nødlidende i Gaza verdifull innsats for humanitet, mot brutalitet.

Kåre Willoch

Donasjoner

Donasjonskonto:

1503.18.33598 

Kjøp sjømil!

Kjøp "Eventyret med Estelle"

Bli medlem!

Kunstlotteri

Annonser