ShipToGaza Norway

Planer - oppdatert pr 13.10.2010

Organisasjonen er nå på plass og det arbeides med å etablere lokale arbeidsgrupper en rekke steder. Bergen, Lillehammer og Hamar er i full sving, Trondheim er i ferd med å etablere seg og i Oslo blir det stiftelsesmøte 21.10.10. Det er dessuten oppstartaktiviteter en rekke andre steder.

Hva skal vi gjøre i STGN?

  • Kjøpe en passasjerbåt gjennom et eget aktieselskap. Norsk mannskap og norske passasjerer. Neste Freedom Flotilla (FF2) vil finne sted i løpet av våren 2011.
  • Nødvendige forsyninger: Vi vil gjennom Norwac og Norsk folkehjelp kartlegge hva det er mest behov for. Nødhjelp vil bli distribuert gjennom NGOs. Gods vil bli sendt med godsbåter fra andre land, kapasiteten her er god. Det er også aktuelt å bidra med solcellepaneler for å sikre elforsyning til sykehus og annen nødvendig virksomhet.
  • Mediasenter/kontrollsentral: STGN vil bidra til et aktivt kontroll-/mediesenter for å kvalitetsikre info og bidra til at media har fokus på den humanitære situasjonen på Gazastripen også utenom de dramatiske episodene.

Målsetningen er 5 mill kr. Hvordan skal vi finansiere dette?

Gjennom to strategier:

  • 50-øring per hode. Hvis alle betaler 50 øre får vi inn 2,5 mill. Dette arbeidet vil gå gjennom lokale arbeidsgrupper med innsamlingsmål i hvert fylke. Mål i kroner er halvparten av folketallet i hvert fylke.
  • Selge sjømil. Det er 2 500 sjømil fra Bergen til Gaza. Hvis vi selger 2 500 sjømil vil det gi oss 2,5 mill.

Dermed vil vi være i stand til å nå vår målsetning. Hvis dere står på og bidrar i den grad det er mulig. Dette skal vi klare!!

Georg

Støtt arbeidet til Ship to Gaza

Støtt arbeidet vårt ved å kjøpe gaver fra oss
Klikk her for å kjøpe en gave med mening.

 

En bursdagsgave med mening. Støtt oss økonomisk ved å starte innsamlignsaksjon gjennom SPLEIS.
Klikk her for å starte en innsamlingsaksjon gjennom SPLEIS.

Bli medlem!

Donasjoner

Vipps: 509880 (trykk kjøp og betal)

Konto: 1503.18.33598