Planer - oppdatert pr 13.10.2010

Organisasjonen er nå på plass og det arbeides med å etablere lokale arbeidsgrupper en rekke steder. Bergen, Lillehammer og Hamar er i full sving, Trondheim er i ferd med å etablere seg og i Oslo blir det stiftelsesmøte 21.10.10. Det er dessuten oppstartaktiviteter en rekke andre steder.

Hva skal vi gjøre i STGN?

Målsetningen er 5 mill kr. Hvordan skal vi finansiere dette?

Gjennom to strategier:

Dermed vil vi være i stand til å nå vår målsetning. Hvis dere står på og bidrar i den grad det er mulig. Dette skal vi klare!!

Georg