Støtteerklæring fra Children & youth centre Shatila