Protest mot blokaden av Gaza

Mandag 19. desember 2016 kl. 13:00 vil det være en protest mot den pågående, ulovlige blokaden av Gaza med krav om returnering av vår Freedom Flotilla båt slik at vi kan ta det til Gaza uten forsinkelse. Protestaksjonen vil skje ved Haifa District court (fungerer som en maritime domstol) på Ave. Pal Yam 15a, Haifa. 

Freedom Flotilla koalisjonen (FFC) har i årevis utfordret den ulovlig blokade av Gazastripen. Det siste forsøket var kvinnebåten til Gaza, som endte da seilbåten Zaytouna-Oliva, med 13 kvinner fra forskjellige land, seilte over Middelhavet mot Gaza. Som med alle våre reiser i løpet av de siste fem årene, gikk de israelske okkupasjonsstyrkene til angrep på den. Zaytouna Oliva ble ulovlig bordet i internasjonalt farvann og tatt mot sin vilje til Ashdod.

Freedom Flotilla koalisjonen får nå bistand fra det israelske advokatfirmaet Gaby Lasky, som hjalp fri mange av våre deltakere fra kvinnebåten til Gaza og har lykkes med å utfordre den israelske regjeringens ulovlig beslagleggelse av det svenske skipet Estelle i israelsk Høyesterett.

Disse rettssakene er en del av vår pågående strategi for å utfordre og avslutte den ulovlige og umenneskelige blokaden av Gaza. For å bidra til å dekke våre saksomkostninger og bidrar til vårt pågående arbeid, besøk
https://wbg.freedomflotilla.org/donations og gi gjerne en donasjon til noen av våre kampanjer.