Oppsummering av møte om kvinnebåten til Gaza 24. januar

Oppsummering av møte om kvinnebåten til Gaza 24. januar

Aslak Borgersrud og kompanjong åpnet med hærlige toner. Deretter var det Jeanette Escanilla som fikk vår oppmerksomhet.

Jeanette presenterte en innholdsrik powerpoint med bilder, lyd og tekst med 13 kvinner under en spennende båttur i 9 dager mot Gaza fra Messina i Italia i høst. Budskapet var fred uten vold og mot blokaden av Gaza og den kollektive israelske straffen av sivil befolkningen. Båten var liten og de måtte sove på skift, ofte ikke mer enn fire timer av gangen. Jeannette sov oftest sammen med fredsprisvinneren fra 1976, Mairead Maguire. Det ble skikkelig dramatisk under en storm, der deler av masten brakk. Freedom Flotilla Coalition (FFC) har et skikkelig nettverk med alle Ship To Gaza styrer i de ulike land. Båten la til på Kreta og fikk hjelp av våre venner i Hellas, som reparerte det som var brukket av. Under selve stormen ble alle delegatene sjøsyke. Jea fortalte med et smil hvordan vår kjære fredsprisvinner hadde spydd over hele soveposen sin. Etter stormen og da hun og de andre fikk cocacola, ble de raskt friske igjen. Dette som tips til andre sjøfarere.

 

Dag 9 var de bare 35 sjømil utenfor Gaza. De spiste resten av maten og eggene for å ha noe å gå på når de ble kastet i fengsel. Der er det ikke mye mat å få. Israelske ansvarlige behandler jo oss som terrorister. Kl. 16.00 i internasjonalt vann kom plutselig 3 israelske fartøyer og 2 zodiakker smygende opp ved sida av vår båt, Zaytouna – Oliva. En israelsk stemme brølte- som alltid- stopp eller ta konsekvensen – om 15 minutter borer vi båten. Rutinene er de samme; kidnapping i mørket og inn til Ashdod og i fengselet, Ramleh.

En båt har aldri før kommet så nær Gaza. De fleste blir kidnappet ca. 100 sjømil fra land. Kvinnebåten var et helt spesielt prosjekt, som stresset israelske makthavere. Aldri før har våre folk vært så kort tid i fengsel. Etter ca 2 døgn måtte de slippe dem ut, fordi samtlige jurister som representerte alle kvinnene i båten insiterte på å få kontakt med våre folk. De ga seg ikke og insisterte på sitt. All medie- oppmerksomhet hadde virket. Hver og en i båten var blitt intervjuet og mediert, slik at mange visste hvem som var om bord. Jeanette reiste sammen med en av det sjødyktige `kvinnskapet` om bord mot Sverige. Slitne og trette etter 9 dager i en liten båt med lite søvn og to døgn i fengsel satt erfaringene i kroppene. Omveien via Moskva var kanskje etter boka for hjemvendte fredselskere, som Israel definerer som terrorister. Da kan de behandles som `de andre` og straffes. Israel `ruler`, men støtten til Palestina vokser.

 

Vi gir oss ikke og er snart tilbake med nye båter.

 

 

 

 

Gerd von der Lippe, STGN.