Ship to Gaza utfordrer Espen Barth Eide:

Forsvar ditt syn i åpen debatt!

Pressemelding fra Ship to Gaza Norway 19.10.2012

Jeg utfordrer med dette utenriksminister Espen Barth Eide til debatt i media når som helst og hvor som helst for å forsvare sin påstand om at det ikke er noen humanitær nød i Gaza, og påstanden om at Israels blokade er lovlig og at det er ulovlig å prøve å bryte blokaden med skip. Det er Ship to Gazas leder Torstein Dahle som utfordrer utenriksministeren.

Det kan se ut som at han konsekvent avviser å møte oss til debatt i radio og TV om dette. Det er helt uholdbart at han kommer med slike påstander og later som om de har stor tyngde, og deretter nekter debatt. 

På vegne av Ship to Gaza og alle som er om bord på seilskuta “Estelle”, utfordrer jeg ham: Våg å redegjøre for dine synspunkter i en situasjon der det er mulig å komme med motargumenter. Hvis Regjeringens standpunkt ikke tåler en åpen, demokratisk debatt, må standpunktet endres.

Vi har 50 internasjonale humanitære organisasjoner og FN-organer i ryggen, bl.a. Amnesty International, Redd Barna, Verdens Helseorganisasjon, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp og Flyktninghjelpen. De gikk i fellesskap ut 14. juni og karakteriserte blokaden som “in violation of international law”.

Vi har FNs visegeneralsekretær for humanitære saker og nødhjelp i ryggen. Og vi har den FN-oppnevnte Hudson-Phillipskommisjonen i ryggen.

Du har Israel i ryggen.

Utenriksminister Espen Barth Eide hevdet i mediene i går at “Det er for tiden ingen humanitær nød i Gaza. Det kommer varer inn til Gaza som er tilstrekkelig til å dekke befolkningens basale behov”.

Barth Eide bekreftet også at slike forsøk på å bryte Israels blokade av Gaza med skip, har vært tema i flere samtaler med israelske myndigheter de siste årene. “Han frykter likevel ikke at det vil skade Norges forhold til Israel at en representant for et av regjeringspartiene deltar i en slik aksjon”. Deretter følger i sitat: “Israelske myndigheter er vel kjent med Norges syn på denne typen konvoier og at norske myndigheter fraråder forsøk på å bryte den israelske marineblokaden, sier Barth Eide".

Jeg utfordrer ham nå til å forsvare sitt syn i åpent lende.

For ytterligere kommentarer, kontakt

Torstein Dahle
Leder Ship to Gaza Norway
91 58 43 83