116 400 kroner samlet inn til ambulanser til Gaza

Under Israels voldsomme bombeoffensiv mot Gaza 10.-21. mai ble et stort antall ambulanser ødelagt. Også ellers er ambulanser utsatt for israelske angrep. Hjelpeorganisasjonen "Miles of Smiles" har siden 2009 organisert nær 40 konvoier med humanitær hjelp inn til Gaza, hovedsakelig fra Egypt.

Medisinsk utstyr har utgjort en stor del av lasten i disse konvoiene. Da «Miles of Smiles» lanserte et program for å forsyne Gaza med 60 nye ambulanser, besluttet Freedom Flotilla Coalition (FFC) å betale en av dem. En ambulanse koster fra ca. 600 000 kroner. I første omgang er nå 25 ambulanser under utrustning i Aleksandria i Egypt. Det tas sikte på å få dem fram til Gaza i løpet av august.

Ship to Gaza Norway er med i FFC, og for å bidra til disse helt nødvendige ambulansene startet vi en innsamlingsaksjon her i Norge 5. juli. Vårt mål var å samle inn 50 000 kroner. Vi måtte raskt øke målet til 75 000 kroner, og da innsamlingen ble avsluttet onsdag 4. august hadde vi fått inn i alt 116 400 kroner!  Pengene er overført fortløpende. På bildet ser vi hvordan det arbeides med bygging av ambulansene.

Vi takker alle for flott innsats!