ShipToGaza Norway

Torstein Dahle om Gaza, om fakta og om medienes vrengebilde

14. februar arrangerte Palestinakomitéen i Larvik et møte om Gaza, med særlig søkelys på forholdene for fiskerne i Gaza og det solidaritetsarbeidet som Ship to Gaza driver. Møtet ble meget vellykket. Torstein Dahle i Ship to Gaza holdt et foredrag fullt av viktig informasjon, der han også la fram materiale som er lite kjent.

Et videoopptak av foredraget er lagt ut på Youtube. Se videoen her.

Vi vil bryte blokaden! Kjøp sjømil!

Bli medlem!

Donasjoner

Donasjonskonto:

1503.18.33598