ShipToGaza Norway

KVINNEBÅTEN - EN INTERNASJONAL SUKSESS

Torstein Dahle, Leder i Ship to Gaza Norway

Women’s Boat to Gaza skulle prøve å bryte den brutale og lovstridige blokaden av Gaza. Det klarte den ikke: Som vanlig kapret israelsk marine båten i internasjonalt farvann og tvang den inn til den israelske havnebyen Ashdod.

Women’s Boat to Gaza skulle prøve å bryte den brutale og lovstridige blokaden av Gaza. Det klarte den ikke: Som vanlig kapret israelsk marine båten i internasjonalt farvann og tvang den inn til den israelske havnebyen Ashdod. Vi håpet på å bryte blokaden, og entusiastiske folk sto klar i Gaza til å ta imot. Samtidig visste vi selvsagt at båten med 95 prosent sikkerhet ville bli kapret, og dermed sto vi igjen med det som til syvende og sist var en avgjørende grunn til den omfattende internasjonale innsatsen for å få båten av gårde: At disse ekspedisjonene erfaringsmessig vekker internasjonal oppmerksomhet og retter et skarpt og avslørende søkelys mot blokaden og Israels stadige angrep på folk i Gaza. Det er denne effekten som gjør at Israels statsledelse med Netanyahu i spissen er rasende på disse ekspedisjonene og gjør sitt ytterste for å hindre at de skal komme av gårde.

Hva angår internasjonal oppmerksomhet ble denne ekspedisjonen en suksess utover all forventning. Women’s Boat to Gaza ble en stor mediesuksess internasjonalt. Høydepunktet var da Pink Floyd på sin Facebookside med 29,5 millioner «likes» skrev dette under overskriften «Pink Floyd reunites to stand with the Women of the Gaza Freedom Flotilla»:

  «David Gilmour, Nick Mason and Roger Waters stand united in support of the Women of the Gaza Freedom Flotilla, and deplore their illegal arrest and detention in international waters by the Israeli Defense Force».

 

En rekke viktige internasjonale medier hadde store oppslag om saken, bl.a. dette i New York Times

 

http://mwr.nytimes.com/images/100000004692365/2016/10/06/world/middleeast/gaza-israel-blockade-activists-hamas.html

 

I Norge var omtalen beskjeden, selv om det var noen oppslag i Klassekampen, litt på nettsidene til NRK og TV2 og litt i nettavisene til VG og Dagbladet. Dessuten mindre notiser i ganske mange aviser på papir og nett. Gerd von der Lippe var i Messina klar til å gå om bord i båt nr. 2, men den kom ikke av gårde på grunn av motorhavari, og en erstatningsbåt kom for sent inn i bildet. Likevel lyktes hun med å få satt saken på dagsorden i Dagbladet, Klassekampen og lokale medier i Telemark.

 

I den båten som kom av gårde og som altså ble kapret og passasjerer og besetning arrestert, var det kvinner fra en rekke land på seks kontinenter. Et av besetningsmedlemmene, Synne Sofie Reksten, var norsk. I mange av de landene som var representert om bord, er det blitt mye mediedekning også etterpå.  Samlet sett har erfaringene spredd entusiasme i Freedom Flotilla Coalition, og det er helt klart at nye ekspedisjoner vil seile mot Gaza. Nå oppsummeres erfaringene – både de gode og de dårlige. Vi går deretter i gang med nye planer. Blokaden av Gaza skal heves og okkupasjonen skal ta slutt! Vi prøver å gjøre vårt for å bidra til det.

 

 

 

Torstein Dahle, leder i Ship to Gaza Norway

 

Vi vil bryte blokaden! Kjøp sjømil!

Bli medlem!

Donasjoner

Donasjonskonto:

1503.18.33598