ShipToGaza Norway

Kårstein/Al Awda - Viktige resultater av reisens første del

Vi skal ikke «bare» utfordre blokaden. Fiskebåten Kårstein, som på denne turen har gått under navnet Al Awda («Tilbakevendingen»), har besøkt 23 europeiske havner, og i de fleste av dem har det vært møter og arrangementer. Noen steder har det til og med vært demonstrasjonstog til støtte for palestinerne i Gaza. Nøkterne anslag tilsier at omkring 100 000 mennesker er satt i bevegelse gjennom besøk i deres by av Al Awda og tre svenske seilbåter, som også har vært med i Freedom Flotilla 2018. Gjennom sosiale medier har vi nådd fram til langt over en million mennesker. 

 

Lokale myndigheter har stilt opp i større grad enn før. Borgermesteren i Palermo, Italias 5. største by, så besøket som en anledning til å markere seg som en støttespiller for palestinerne. Han har også gått hardt ut mot den italienske regjeringens avvisning av båtflyktninger og sagt at Palermo ikke vil adlyde regjeringens direktiver. Da de fire båtene i Freedom Flotilla kom inn i Palermo havn, ble det koplet sammen med en demonstrasjon av og for dem som ble forsøkt frosset ut av Europa da de kom med båten «Aquarius» til Italia.

https://newmatilda.com/2018/07/22/freedom-flotilla-update-sicilian-mayor-famous-taking-mafia-renames-port-honour-yasser-arafat/

At vi deltar med en gammel fiskebåt i Freedom Flotilla 2018, har bidradd til å sette søkelyset på fiskernes situasjon i Gaza. Den israelske marinen har angrepet fiskerne ca. 1500 ganger fra våpenhvilen 26. august 2014 og til nå.  Dette har de store norske mediene valgt å tie om. Så vidt jeg vet, har NRK bare hatt nyhetsdekning av ett av disse 1500 angrepene, nemlig da en 18 år gammel fisker ble drept 25. februar 2018. Som ett av få internasjonale medier klarte NRK da å bare gjengi den israelske militære ledelsens versjon, mens den stikk motsatte informasjonen fra fiskerne og deres organisasjon UAWC ikke ble gjengitt. Selv Fox News klarte å presentere fiskernes versjon ved siden av den israelske militære versjonen.

Vi har nådd fram til mange med budskapet om det ikke er palestinerne i Gaza som er aggressive, men at det tvert imot er Israel som driver en bevisst terrorisering av fiskere, bønder og andre som bor i Gaza. På en større samling i Messina 21. juli snakket jeg på Skype med Zakaria Bakr, lederen av seksjonen for fiskere i UAWC, som organiserer både bønder og fiskere i Gaza. Han uttrykte stor glede over at det på denne måten ble satt søkelys internasjonalt på hva fiskerne i Gaza er utsatt for. 

Med noen mindre justeringer underveis har Al Awda holdt tidsplanen perfekt. Det er trangt om bord, og i dårlig vær ruller båten mye, så det har av og til vært noen slitsomme perioder med mye sjøsyke. Men også det går seg jo til etter hvert, og beholdningen av sjøsyke-tabletter har vært stor. Det gikk nesten tre måneder fra båten la ut fra Bergen og til den forlot Europa for å sette kursen over Middelhavet til Gaza. Det har selvsagt vært en rekke forskjellige mennesker om bord både som mannskap og deltakere. Felles for dem er at de gir uttrykk for stor begeistring for det de har vært med på og menneskene de har møtt.

At vi deltar med en gammel fiskebåt har bidradd til å sette søkelyset på fiskernes situasjon i Gaza. Den israelske marinen har angrepet fiskerne ca. 1500 ganger fra våpenhvilen 26. august 2014 og til nå.  Dette har de store norske mediene valgt å tie om. Så vidt jeg vet, har NRK bare hatt nyhetsdekning av ett av disse 1500 angrepene, nemlig da en 18 år gammel fisker ble drept 25. februar 2018. Som ett av få internasjonale medier klarte NRK da å bare gjengi den israelske militære ledelsens versjon, mens den stikk motsatte informasjonen fra fiskerne og deres organisasjon UAWC ikke ble gjengitt. Selv Fox News klarte å presentere fiskernes versjon ved siden av den israelske militære versjonen.

Hvor er de andre tre båtene i Freedom Flotilla 2018?

Hver fredag er det store demonstrasjoner I Gaza med krav om frihet til å reise ut av og inn til Gaza. De krever frihet til å bosette se der hvor familiene deres har bodd i hundrevis, kanskje tusenvis av år. Mer enn halvparten av Gazas innbyggere er flyktninger. Retten til å reise tilbake er en viktig sak. Båtens navn Al Awda (Tilbakevendingen) knytter an til de store fredagsdemonstrasjonene. Hele Freedom Flotilla 2018 har mottoet «Right to a Just Future for Palestine».

To mindre svenske seilbåter, Mairead og Falestine, har hatt en spesiell rute gjennom kanal-nettverket i Belgia og Frankrike. De har dermed besøkt steder som aldri har fått besøk av Freedom Flotilla før, bl.a. Paris. Å sette ut på reisen over Middelhavet til Gaza passet ikke så godt for dem, og de avsluttet dermed sin innsats i Palermo. All ære for hva de fikk utrettet 

En stor, svensk seilbåt som heter Freedom har dels operert sammen med Al Awda, og dels alene. I den aller siste fasen hadde vi nok ønsket at de kunne gå sammen, men de har så ulik fart at det ble vanskelig. Derfor var det Al Awda som først utfordret den ulovlige blokaden. Freedom kommer etter, og da vil blokaden på nytt bli utfordret.

Støtt arbeidet til Ship to Gaza

Klikk her for å kjøpe «Gazas barn» av Jan P. Hammervold.


En bursdagsgave med mening. Støtt oss økonomisk ved å starte innsamlignsaksjon gjennom SPLEIS.
Klikk her for å starte en innsamlingsaksjon gjennom SPLEIS.

Bli medlem!

Donasjoner

Vipps: 509880 (trykk kjøp og betal)

Konto: 1503.18.33598