Brev til Utenriksdepartementet og stortingspartiene – Pressemelding

Oslo, 9. august 2018 Oslo, 9. august 2018

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide
De parlamentariske lederne i samtlige stortingspartier

Vi appellerer til stortingspartienes parlamentariske ledere: Ikke godta UDs likegyldighet overfor kapring og brutal vold mot norske sjøfolk

Søndag 29. juli kapret maskerte israelske soldater norske MS Kårstein i internasjonalt farvann utenfor Egypt. Båten var på vei til Gaza med medisinsk utstyr. Det ble utøvd brutal og til dels livstruende vold. Soldatene ribbet folkene om bord for penger og verdisaker, telefoner og annet IT-utstyr og det aller meste av klær. Båtens norske flagg ble berget etter at soldatene trampet på det. Det var faktisk det eneste som SV-politikeren Mikkel Grüner fikk lov til å ta med seg. Brillene hadde de tatt fra ham. De stjal til og med Bibelen til skipslegen. 

 Utenriksministeren har ikke med ett ord protestert mot det som skjedde. Hun har hele tiden etterpå vært opptatt av å få overfallsmennenes versjon av hendelsesforløpet. Etter en smilende hyggeprat 5. august med sjefen for overfallsmennene, Israels statsminister Netanyahu, forteller hun til mediene at «vi ba de israelske myndighetene om en forklaring på hvorfor skipet ble oppbrakt, hendelsesforløpet og maktbruken».

Det var 22 mennesker fra 16 nasjoner om bord da kapringen skjedde. De eneste som UD har snakket med, er fem nordmenn som fikk besøk av ambassadefunksjonærer i fengselet dagen etter overfallet. Da fikk UD blant annet vite at det ble brukt sterk vold med trussel om henrettelse mot kapteinen på skipet. Etter at de fem ble deportert til Norge og deretter kunne snakke fritt, er de ikke blitt kontaktet. Ingen av de øvrige om bord er blitt kontaktet. Skipets eiere er ikke blitt kontaktet.

Skipets meget anerkjente lege, som lørdag 4. august leverte en rystende rapport, er heller ikke blitt kontaktet. Vi vedlegger denne rapporten.

Israel har alltid løyet om denne typen saker. Hver gang sier de at alt har gått greit uten voldsbruk, og gjennom videoopptak har vi dokumentert at det er løgn. Denne gang var voldsbruken verre enn noen gang siden 2010, og Israels ambassadør fortsetter med den samme leksa.

SVs parlamentariske leder Audun Lysbakken sendte 1. august et skriftlig spørsmål til utenriksministeren (Dokument nr. 15:1985 (2017-2018)), der han etterlyste reaksjoner. Han etterspurte også tiltak for å legge press på Israel for å få slutt på den ulovlige blokaden av Gaza. Utenriksministerens svar 8. august er i virkeligheten helt tomt for tiltak, gir inntrykk av at saken dreier seg om en konflikt mellom likeverdige parter, og legger trykk for forsoning på palestinsk side. Hun bare viderefører det skuespillet som år for år systematisk fører Gazas to millioner mennesker enda lenger inn i helvetet. Hennes svar viser at den eneste veien til en akseptabel framtid går gjennom at mennesker med samvittighet og kunnskap tar saken i egne hender og utfordrer terroren og volden mot uskyldige mennesker, slik Freedom Flotilla gjør. 

 Også den svenske seilbåten Freedom ble fredag kveld kapret på tilsvarende vis i internasjonalt farvann. Den svenske utenriksministerens reaksjon står i skjærende kontrast til den norske utenriksministerens likegyldighet. Margot Wallström skriver i et brev til Ship to Gaza Sweden blant annet:«Sverige värnar principen om havets frihet och rätten till sjöfart. Regeringen har varit i kontakt med israeliska myndigheter rörande Ship to Gaza och har framfört att agerandet av de israeliska myndigheterna i förhållande till det svenskflaggade fartyget Freedom och personerna om bord saknar stöd i folkrätten. Regeringen har också begärt att fartyget, dess last och personerna som befann sig om bord släpps fria.»

Vi vil påpeke at folkeretten ikke er et stillestående rettsområde med gitte fasitsvar. Folkeretten utvikles gjennom praksis, gjennom hva som godtas og hva som ikke godtas. At Norge ikke reagerer mot at en stat iverksetter en sjøblokade gjennom plyndring og omfattende voldsbruk mot sjøfolk i internasjonalt farvann, skyver grensene i en retning som er stikk i strid med det som skipsfartsnasjonen Norge skulle gjøre. Opp mot det står Sverige som verner prinsippene om havets frihet og retten til sjøfart, og som påpeker at Israel opptrer på en måte som ikke har dekning i folkeretten.

Utenriksministerens håndtering av denne saken er skammelig. At Norges posisjon nå er å tolerere helt ubegrunnet kapring av et fredelig skip i internasjonalt farvann, med grov voldsbruk og plyndring av folkene om bord, for at den norske staten skal styrke vennskapet med okkupantmakten Israel, er ikke til å tro.

Vi appellerer til stortingspartiene om å følge det svenske eksemplet, gripe inn og vise ansvar.


Med hilsenf
or Ship to Gaza Norway 

Torstein Dahlel
leder 


Vedlegg:
Skipslegen dr. Swee Angs beretning

Attachments:
Download this file (Dr-Swee-Angs-beretning.pdf)Dr Swee Angs beretning[Dr Swee Angs beretning]