ShipToGaza Norway

Protester mot USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad

Freedom Flotilla Coalition (FFC) tar sterkt avstand fra den amerikanske regjeringens beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad, og om å begynne prosessen med å flytte sin ambassade til Jerusalem.

Denne ensidige beslutningen viser at USA ikke lenger kan spille noen troverdig eller konstruktiv rolle som mekler i forhandlinger om en rettferdig fredsløsning. Israel må avslutte sin ulovlige okkupasjon av palestinsk land og den ulovlige blokaden av Gaza. Intet land kan bryte folkeretten ved å plassere sin hovedstad på okkupert land.

FFC fordømmer også all vold som blir begått av israelske styrker over hele Palestina, inkludert i Gaza, Vestbredden og Øst-Jerusalem. Over hele verden må stemmer reise seg til forsvar for palestinernes rett til fredelig protest og motstand mot okkupasjonen. Vi oppfordrer det sivile samfunn til å appellere til sine respektive regjeringer om at de i sterke ordelag må gå ut mot de pågående bruddene på folkeretten og menneskerettighetene. Det sivile samfunn rundt om i verden må fortsette å delta i fredelige protester og direkte aksjoner for å sende et klart budskap om at denne ensidige maktmisbruken ikke vil bli tolerert.

Donasjoner

Donasjonskonto:

1503.18.33598