Israel har bordet Dignité i internasjonalt farvann

Israel har bordet Dignité i internasjonalt farvann, men Freedom Flotilla II lar seg ikke stoppe.   
Stay Human – Vi skal til Gaza!

Den lille franske båten Dignité Al Karama ble litt etter kl 1000 i dag omringet av israelske krigsskip i internasjonalt farvann utenfor egyptiske El Arish på vei mot Gaza. Den ble deretter bordet av israelske tropper uten at passasjerer eller mannskap gjorde motstand. Den israelske marinen fører nå båten til israelsk havn.

 

Vi protesterer mot at Israel enda en gang bryter internasjonal rett ved å angripe en fredelig båt i internasjonalt farvann – en båt med ubevæpnede og ikke-voldelige mennesker som vil vise sin solidaritet med Gazas innesperrede befolkning. Den lille båten ble omringet av minst tre krigsskip fra Israels marine. I denne tarvelige operasjonen stanset de Dignité Al Karama, men hvis de tror at Goliat på denne måten skal klare å stoppe David, tar de grundig feil.

Dignité – Al Karama har seilt over Middelhavet som et forvarsel til Israel og et signal til Gazas innesperrede befolkning om at den internasjonale flåtekoalisjonen Freedom Flotilla II er fast bestemt på å fullføre sitt oppdrag. Uansett hva Israel gjør vil flotiljen ikke la seg stoppe: Under mottoet  ”Stay Human” vil den igjen og igjen prøve å bryte Israels umenneskelige og ulovlige blokade av de 1,6 millioner mennesker som bor langs Gaza-stripen.

Styringskomiteen for Freedom Flotilla II - Stay Human bekreftet tidlig i natt at den franske båten Dignitè, etter å ha oppholdt seg i internasjonalt farvann over natten, ville fortsette på det siste strekket inn mot Gaza. Den oppfordrer på nytt Israel til ikke å hindre båten i å krysse gjennom den ulovlige og umoralske blokaden av Gaza.

 

Denne båten reiste fra en fransk havn, og den franske regjeringen nektet å stoppe dette sivile menneskerettsinitiativet. Derfor ble båten i stand til å utføre sitt oppdrag om å seile mot Gaza for å bryte Israels blokade. Dignitè og dens passasjerer – fra Frankrike, Canada, Hellas, Sverige og Tunis – seilte som de første representantene for en flåte som ble forsinket av sabotasje og av den greske regjeringens oppsiktsvekkende vilje til å gjøre seg medskyldig i Israels brudd på menneskerettigheter og i den politikken  som det internasjonale Røde Kors har betegnet som “kollektiv avstraffelse” av Gazas befolkning. Menneskene om bord på Dignité representerer også besluttsomheten til hele flåtebevegelsen og dens vilje til å seile til blokaden er brutt. Selve idéen om at flåtebevegelsen kunne stoppes, bygger på en misforståelse av denne ikke-voldelige bevegelsens karakter og dens viljestyrke.

 

Selv om de fleste skipene ikke var i stand til å reise fra sine greske havner, fikk vi satt søkelyset på Israels hensynsløse politikk overfor Gaza. Israelske myndigheter viste sin vilje til å bruke skremselstaktikk, løgner, økonomisk utpressing, trusler om vold samt sabotasje for å stoppe båter som det israelske militæret innrømmet at ikke hadde våpen om bord. Dette illustrerer klart og tydelig at den Israelske blokaden ikke eksiterer av sikkerhetshensyn, men er ment å straffe det palestinske folket ved å nekte dem frihet og kutte dem av fra resten av verden.

Israel tror at de er over loven og fortsetter å vise sin umenneskelighet som et resultat av at det internasjonale samfunnet nekter å ta ansvar for å beskytte palestinernes rettigheter. Som vi nå har sett i Hellas er noen medlemmer av det internasjonale samfunn – EU og USA inkludert – direkte medskyldige i Israels forbrytelser. Dette er grunnen til at det internasjonale sivile samfunn har mobilisert og tatt direkte aksjoner til hjelp.

 

Israels trusler og vold har ikke skremt folk fra å delta i ikke-voldelige aksjoner i solidaritet med det palestinske folk. De som var om bord på denne lille franske båten vil ikke gi seg i arbeidet for å nå sitt mål. Dignité er bærer av et budskap om solidaritet og omtanke fra verdens folk til det palestinske folk som israelsk brutalitet aldri kan bringe til taushet.

 

Dignité har vist vår besluttsomme hensikt: Å omgruppere de andre båtene i flåten, slik at de kan gjøre seg klare til å utføre sitt oppdrag for den innesperrede befolkningen i Gaza folket i Palestina, og til å oppfylle ønsket til de hundretusener av mennesker over hele verden som har vist sin solidaritet ved å ha hjulpet til med innsamling og organisering av flåten.

 

Så lenge den ulovlige blokaden fortsetter, vil skip fortsette å utfordre den. Så lenge Israel opprettholder sin okkupasjon, sin kolonisering, sin undertrykkelse og sin voldelige dominans av det palestinske folket, og så lenge våre egne regjeringer ikke reagerer nok på dette, vil den internasjonale solidaritetsbevegelsen fortsette sitt arbeid.

 

Historien viser oss at Israel er i ferd med å gå tom for alternativer. Vi blir bare sterkere.