Handala seiler fra Salt, Oslo den 1.mai!

Kaptein Arne Birger Heli skriver «Så seiler vi gjen! Denne gangen er støtte til Gaza viktigere enn noen gang. På reisa ned til Middelhavet skal vi innom 20 havner for å reise solidaritet med Gaza. Og kommer vi fram til Gaza skal fiskerne i Gaza overta den flotte båten vår! Jeg har den ære å være kaptein ved avreise, litt sommerfugler i magen når jeg tenker på det...møt opp og ønsk Handala en god reise!»

Fredom Flottilla søker deltakere til seilas midt i april

 Freedom Flotilla er klare til å utføre FN-domstolens ordre. Torsdag 28. mars ga FN-domstolen ordre til Israel om å "iverksette alle nødvendige og effektive tiltak for å sikre … "den uhindrede forsyning i nødvendig omfang til alle berørte, av akutt tiltrengte grunnleggende tjenester og humanitær bistand, inkludert mat, vann, elektrisitet, drivstoff, husly, klær, hygiene- og sanitærkrav, samt medisinske forsyninger og medisinsk behandling til palestinere i hele Gaza".

Save Gaza: Et lasteskip med nødhjelp til Gaza seiler fra Libya

En skip lastet med humanitær hjelp for Gaza forlater den libyske havnen Misrata med 1600 tonn hjelp ombord. Det er International Campaign to Save Gaza, som støttes av Freedom Flotilla Coalition og Ship to Gaza, som står bak. 

Kampanjen Save Gaza får omtale i NRK

NRK Dagsrevyen 27.mars har en bra omtale av den internasjonale kampanjen Save Gaza som Freedom Flotilla Coalition (og Ship to Gaza Norway) samarbeider med. Ser man nøye etter - er vår logo synlig under banneret til FFC på passasjerbåten. 
https://fb.watch/r96XlnQCCv/

 

 

 

 

IDF har overtatt forsyningene fra World Central Kitchen

Gir det mening at det er Israel som mottar hjelpen fra humanitære organisasjoner, og at IDF skal styre distribusjonen?
Lasten med nødhjelp og forsyninger som var ment for palestinerne i Gaza, er overtatt av Israels militære organisajon IDF. De hevder at forsyningene vil bli distribuert til trengende palestinere etterhvert, men understreker at dette ikke betyr opphevelse av blokaden generellt. Her kan du lese hva IDF selv rapporterer om saken.

 

Palestinere i Gaza trenger hjelp, ikke avledningsmanøvre fra USA, hevder FFC

Den amerikansk-ledede "sjøkorridoren" til Gaza og det nåværende forslaget om en "midlertidig brygge" er kyniske avledningsmanøvre for USAs medvirkning i Israels pågående folkemord, veder Freedom Flotilla Coalition (FFC) i en offisiell uttallelse.

Foto: FFC

FFC kunngjør plan for sende forsyninger til Gaza

ISTANBUL: Freedom Flotilla Coalition (FFC) kunngjør nå sin plan om å seile igjen for å utfordre Israels ulovlige og dødelige beleiring av Gaza. I de kommende ukene vil en flåte legge ut til sjøs med tusenvis av tonn med akutt nødvendig humanitær hjelp som vil bli levert direkte til palestinerne i Gaza.