"From the river to the sea". Hva betyr egentlig slagordet?

"From the river to the sea". Hva betyr egentlig slagordet?

Uttrykket har historiske og politiske konnotasjoner. For noen representerer det en visjon om en fremtidig palestinsk stat som inkluderer både Vestbredden og Gazastripen, med Jerusalem som hovedstad.  Det handler også om håpet om et fritt folk, med likeverd og like rettigheter for alle,  "fra elva til havet".

Det kan også symbolisere drømmen om tilbakevending for palestinske flyktninger som ble fordrevet fra sine hjem i 1948.

Imidlertid har uttrykket også blitt kontroversielt, spesielt for noen israelere og deres støttespillere, da det har blitt tolket som en oppfordring til fullstendig utryddelse av Israel som en jødisk stat. Ytterligående grupper innen den palestinske bevegelsen har også adoptert slagordet som en støtte til en enstatlig løsning, der Israel ville bli absorbert inn i en større palestinsk enhet.

I en  ganske grundig artikkel i AL JAzeera fra 3. november i fjor, tar Federica Marsi for seg hvordan slagordet oppsto, og hvilke forkjellige betydninger det blir tillagt. 

Artikkelen påpeker den mangfoldige bruken av slagordet og hvordan det reflekterer den komplekse politiske virkeligheten i regionen. Den peker også på betydningen av å forstå konteksten bak uttrykket og anerkjenne ulike tolkninger og perspektiver som eksisterer blant både palestinere og israelere. Til slutt understreker den behovet for dialog og forståelse mellom de to sidene for å oppnå en rettferdig og varig løsning på konflikten.

Du kan lese hele artikkelen her.