Estelle plukket opp parlamentarikere som skal med til Gaza

Pressemelding 16. oktober 2012

Ship to Gazas “Estelle” har nettopp tatt opp 16 nye passasjerer sør for Hellas, bl.a. stortingsrepresentant Aksel Hagen og andre europeiske parlamentarikere


 
Sør for Hellas tok skonnerten “Estelle” nettopp om bord ytterligere 16 passasjerer, og nå settes kursen rett mot Gaza. Båten har nå mannskap og passasjerer fra Norge, Sverige, Finland, Italia, Spania, Hellas, Canada og Israel. Blant passasjerene er det parlamentarikere fra Hellas, Spania, Sverige og Norge. Det er stortingsrepresentant Aksel Hagen som representerer Norge, sammen med Jan Petter Hammervold, Herman Reksten og Nils Johan Sjøstrøm som er mannskap på båten..
 
 “Estelle” antas å ankomme Gaza i løpet av kommende helg.
 
 I et brev til utenriksminister Espen Barth Eide skriver Torstein Dahle, leder for Ship to Gaza Norway at de forventer at den norske regjeringen ved utenriksministeren kommer med kraftig protest dersom israelsk marine stopper båten og dermed bryter grunnleggende prinsipper om fri ferdsel til sjøs.
 
 I brevet skriver Ship to Gaza at det er absurd å se på denne ekspedisjonen som en trussel mot Israels sikkerhet, og at Israel ikke kan påberope seg noe holdbart grunnlag for å hindre den i å komme inn til Gaza havn.
 
 - Gjennom sin deltakelse vil de som er om bord på “Estelle” vise i praksis at de ser på Gazas innbyggere som sine medmennesker, som selvsagt har krav på fulle menneskerettigheter, heter det i brevet.

 - Det er ikke lov å holde 1,6 millioner mennesker som gisler og utsette dem for kollektiv avstraffelse. Dette er grunnen til at de fire nordmennene er på vei til Gaza om bord på en fredelig langsom gammel seilskute, ubevæpnet og basert på ikkevoldsprinsipper, heter det videre.
 
 I brevet foretar Ship to Gaza Norway for øvrig en meget omfattende gjennomgåelse av de folkerettslige sidene av Israels blokade av Gaza, og det refereres til en rekke vurderinger fra FN-hold som konkluderer med at Israels blokade av Gaza er i strid med internasjonal rett.