Israel vil borde Estelle

Israelsk UD melder at de vil borde Estelle i internasjonalt farvann og true alle ombord til falske tilståelser. Ship to Gaza utfordrer igjen Utenriksministeren til å protestere.

 

Pressemelding fra Ship to Gaza Norway 19.10.2012

 Solidaritetsskipet “Estelle” på vei til Gaza har nettopp fått melding fra Israels utenriksdepartement om at “Estelle” vil bli bordet i internasjonalt farvann, og at mannskap og besetning vil bli tatt til fange og bli ført til den israelske havnebyen Ashdod, der de vil bli anklaget for å ha tatt seg ulovlig inn i Israel. Men det har aldri vært på tale at “Estelle” skulle inn i israelsk farvann. Om de erkjenner seg skyldige i at de har prøvd å ta seg ulovlig inn i Israel, vil de straks bli sendt ut av landet. I motsatt fall vil de bli framstilt for retten i Israel. Meldingen har den finskregistrerte skuta fått fra finsk UD, som har fått beskjeden fra israelsk UD, og den er helt i samsvar med israelsk praksis i 2010 og 2011.

Igjen utfordrer vi utenriksminister Barth Eide: Vil norsk UD sitte passivt å godta at nordmenn om bord på et skip i internasjonalt farvann blir tatt til fange av Israel og forsøkt presset til å tilstå noe de ikke har gjort?

Når ble det norsk politikk å godta arrestasjon av nordmenn i internasjonalt farvann? Vil UD stille opp med fullt diplomatisk trykk mot Israel for en slik atferd?

Vil UD ha mot nok til å svare slik det svenske UD gjør:
“Sverige delar inte Israels uppfattning att det råder en väpnad konflikt och att Israel därmed skulle ha rätt att upprätthålla en blockad . Europeiska unionen och Sverige verkar för att isoleringen av Gaza ska hävas. Regeringen har konsekvent framfört att gränsövergångarna, villkorslöst och omedelbart måste öppnas - för humanitär hjälp, handelsvaror och personer.”

Samtidig skriver svenske UD at man forutsetter at en inspeksjon av Estelles lasterom går fredelig for seg.

Det er veldig ille hvis utenriksministeren setter til side helt sentrale prinsipper for folkeretten og for den frie skipsfart, for å legge til rette for at Israel skal få fortsette med sin ulovlige blokade som lammer store deler av importen, nesten all eksport og som omfatter beskytning og terrorisering av fiskere og andre som utøver sin fredelige og lovlige næringsvirksomhet i Gaza.

På vegne av Ship to Gaza vil jeg igjen utfordre Barth Eide: Våg å møte oss i åpen debatt om dette!

Ytterligere kommentarer fra
Torstein Dahle
Leder Ship to Gaza Norway
91 58 43 83