Reaksjoner på Israels angrep

sterke reaksjoner fra mange hold

Noam chomsky 

"I should say that every time Israel stops a boat, that's another blow to its diminishing legitimacy and another element of support, both to the those who are resisting internally and to those who are opposing the policies outside, and sooner or later the wave will sweep over the barriers," Chomsky told a news conference, standing in front of posters saying "Freedom Flotilla."

Espen Barth Eide

Utenriksminister, AP

- En inspeksjon i seg selv hadde ikke vært så problematisk. Men det å arrestere de om bord og taue inn denne båten er en kraftig overreaksjon og langt utover det man kan si er rimelig. De hadde neppe noe ulovlig om bord, sier utenriksministeren til NTB.

Audun Lysbakken

- Tålmodigheten med blokaden er over. Derfor har Aksel Hagen reist, med SVs fulle støtte, sier SV-leder Audun Lysbakken til trampeklapp fra forsamlingen på SVs Kvanmo-konferanse i Oslo i formiddag. (Aftenposten)

Kåre Willoch,

tidligere statsminister:

"Dett er en situasjon som det internasjonale samfunnet må reagere på. Det er et ledd i en uakseptabel blokade av et område. Det som skjedde sist, da aktivistene ble tatt inn til Israel og måtte signere en erklæring om at de prøvde å ta seg ulovlig inn i Israel, er en oppfordring til løgn!

Det blir interessant å se hva som skjer dersom de denne gangen ikke signerer en slik erklæring. Det er ikke snakk om å ta seg ulovlig inn i Israel. Det er snakk om å komme inn i Gaza, noe som burde være fullstendig akseptabelt!"

Lars Gule,

postdoktor i bla. menneskerettigheter på Høyskolen i Oslo:

"Norske myndigheter burde protestere sterkt mot slik piratvirksomhet". Gule ønsket oss lykke til.

Bjørnar Moxnes,

Leder i Rødt:

"Estelle bordes i internasjonalt farvann - norske myndigheter må protestere overfor Israel (i stedet for å advare mot å bryte blokaden, slik Barth Eide har gjort)."

Annicken Lundgård,

Leder i Palestinakomiteen i Norge,

Mener at den norske regjeringen nå må legge press på Israel for å få den folkerettsstridige blokaden av Gaza hevet med øyeblikkelig virkning 

- Jeg skjønner ikke UDs påstand om at det ikke eksisterer noen humanitær krise i Gaza. Tvert imot. Situasjonen er uholdbar for de 1,6 millioner palestinerne som er stuet sammen på et område som er mindre enn Mjøsa. Drikkevannet er sterkt forurenset; elektrisitetsforsyningen er mangelfull, og palestinerne gis ikke rett til å bygge opp en selvstendig økonomi. Blokaden har ikke minst fått svært negative konsekvenser for helsen til de 800 000 barna. Dette viser rapporter blant annet fra Redd Barna. I sommer gikk også Norsk Folkehjelp sammen med 49 andre humanitære organisasjoner og FN-organer ut med en sterk oppfordring om å heve blokaden.

- Hvilken informasjon er det UD viser til? Espen Barth Eide må nå kunne legge fram dokumentasjon som underbygger hans egne påstander, sier Lundgård.