Handala i Rotterdam

Handala i Rotterdam

Fra 25. til 29 juli ligger Handala i Rotterdam, og skal gjennomføre dette programmet:

Onsdag 26. juli: Paneldebatt om effektiviteten til internasjonal lov og menneskerettighetskonvensjoner mot okkupasjonen av Palestina. Talere inkluderer Ismail Ziada, Thomas van Gool, Eitan Bronstein Aparicio. Hvor? Wijkpaleis, Claes de Vrieselaan.

Torsdag 27. juli: Solidaritetsmarked og aktiviteter for barn som verksteder: maling, barns rettigheter, stop-motion , tegning og lek med barnet ditt, dabke-dans, palestinske snacks, salg av palestinske produkter, forskjellige talere. 

Fredag 28. juli: Guidede turer på Freedom Flotilla-båten Handala.